Προβολή όλων των 21 αποτελεσμάτων

Exquisite Collection Nutt Wood – Νιπτήρας επικαθήμενος Ø50×12 cm Ξύλινος

252,00
SKU: BW-NAW-50
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας ξύλινος
 

Exquisite Collection NoT1 – Νιπτήρας επικαθήμενος 46×40 cm Μαρμάρινος

270,00
SKU: exquisite-T1
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Τετράγωνος
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας μαρμάρινος
 

Exquisite Collection Royal Onyx – Νιπτήρας επικαθήμενος 125×42 cm Πέτρινος Χειροποίητος

1.320,00
SKU: exquisite-royal
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Ακανόνιστο
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας
 

Exquisite Collection NoC1B – Νιπτήρας επικαθήμενος Ø 40 cm Μαρμάρινος

252,00
SKU: exquisite-C1B
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Στρογγυλός
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας μαρμάρινος
 

Exquisite Collection NoC2 – Νιπτήρας επικαθήμενος Ø 40 cm Μαρμάρινος

252,00
SKU: exquisite-C2
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Στρογγυλός
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας μαρμάρινος
 

Exquisite Collection NoJW1 – Νιπτήρας επικαθήμενος Ø 40 cm Μαρμάρινος

252,00
SKU: exquisite-CW1
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Στρογγυλός
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας μαρμάρινος
 

Exquisite Collection NoC1 – Νιπτήρας επικαθήμενος Ø 40 cm Μαρμάρινος

252,00
SKU: exquisite-C1
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Στρογγυλός
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας μαρμάρινος
 

Exquisite Collection No8A – Νιπτήρας επικαθήμενος 44×44 cm Πέτρινος Χειροποίητος

365,00
SKU: exquisite-8A
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Ακανόνιστο
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας
 

Exquisite Collection No7A – Νιπτήρας επικαθήμενος 46×33 cm Πέτρινος Χειροποίητος

395,00
SKU: exquisite-7A
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Ακανόνιστο
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας
 

Exquisite Collection No7 – Νιπτήρας επικαθήμενος 55×44 cm Πέτρινος Χειροποίητος

387,00
SKU: exquisite-7
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Ακανόνιστο
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας
 

Exquisite Collection No6A – Νιπτήρας επικαθήμενος 36×33 cm Πέτρινος Χειροποίητος

369,00
SKU: exquisite-6A
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Ακανόνιστο
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας
 

Exquisite Collection No5 – Νιπτήρας επικαθήμενος 111×27 cm Πέτρινος Χειροποίητος

485,00
SKU: exquisite-5
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Ακανόνιστο
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας
 

Exquisite Collection No2A – Νιπτήρας επικαθήμενος 47×44 cm Πέτρινος Χειροποίητος

369,00
SKU: exquisite-2A
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Ακανόνιστο
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας
 

Exquisite Collection No21- Νιπτήρας επικαθήμενος 101×40 cm Πέτρινος Χειροποίητος

612,00
SKU: exquisite-21
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Ακανόνιστο
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας
 

Exquisite Collection No20 – Νιπτήρας επικαθήμενος 99×38 cm Πέτρινος Χειροποίητος

612,00
SKU: exquisite-20
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Ακανόνιστο
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας
 

Exquisite Collection No19 – Νιπτήρας επικαθήμενος 103×42 cm Πέτρινος Χειροποίητος

612,00
SKU: exquisite-19
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Ακανόνιστο
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας
 

Exquisite Collection No16 – Νιπτήρας επικαθήμενος 98×38 cm Πέτρινος Χειροποίητος

612,00
SKU: exquisite-16
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Ακανόνιστο
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας
 

Exquisite Collection No15- Νιπτήρας επικαθήμενος 90×35 cm Πέτρινος Χειροποίητος

485,00
SKU: exquisite-15
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Ακανόνιστο
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας
 

Exquisite Collection No14- Νιπτήρας επικαθήμενος 50×40 cm Πέτρινος Χειροποίητος

395,00
SKU: exquisite-14
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Ακανόνιστο
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας
 

Exquisite Collection No13A- Νιπτήρας επικαθήμενος 80×60 cm Πέτρινος Χειροποίητος

710,00
SKU: exquisite-13A
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Ακανόνιστο
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας
 

Exquisite Collection No1- Νιπτήρας επικαθήμενος 55×34 cm Πέτρινος Χειροποίητος

369,00
SKU: exquisite-1
 • Σειρά: Exquisite Collection
 • Σχήμα: Ακανόνιστο
 • Είδος: Επικαθήμενος
 • Χρήση: Νιπτήρας