Όροι χρήσεις και Προϋποθέσεις

Πνευματικά δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας http://www.casolutionsgekas.com.gr αποτελεί προστατευόμενο αγαθό πνευματικής ιδιοκτησίας της Ελληνικής Εταιρείας Casa Solutions Gekas, οδός Κυκλάδων 1, Μελισσίων Αττικής και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Η χρήση και η προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας επιτρέπεται αυστηρά για προσωπική χρήση. Επιτρέπεται η αποθήκευση του περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή ή ακόμα και η εκτύπωση αυτού για προσωπική – μη εμπορική – χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και δεν θα τροποποιείται το περιεχόμενο αλλά ούτε θα διανέμεται.

Ακρίβεια στοιχείων
Παρόλο που έχει καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, δεν αναλαμβάνεται η ευθύνη για τυχόν λάθη ή/ και παραλείψεις κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων, για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που δε μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες
Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στην ιστοσελίδα πιθανόν να μεταφέρουν τον χρήστη εκτός του δικτύου της σε μη ελεγχόμενες ιστοσελίδες για τις οποίες ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνεται για το περιεχόμενο, την ακρίβεια και τη λειτουργία αυτών.

Ηλεκτρονική Δήλωση Απορρήτου
Η εταιρεία Casa Solutions Gekas σέβεται τα δικαιώματα σας περί απορρήτου. Η παρούσα ηλεκτρονική Δήλωση Απορρήτου της Casa Solutions Gekas καλύπτει τη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση των προσωπικών πληροφοριών, οι οποίες ενδέχεται να συλλέγουν κατά την επίσκεψή σας στην τοποθεσία web (www.CasaSolutionsGekas.com). Η Casa Solutions Gekas διαχειρίζεται αυτήν την τοποθεσία. Η εν λόγω Πολιτική δεν αφορά τις πρακτικές μας σε σχέση με πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των προϊόντων μας.
Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε τα παρακάτω και να ενημερωθείτε για τις πρακτικές μας περί πληροφοριών, για τα είδη πληροφοριών που συλλέγονται στην Τοποθεσία μας, για τον τρόπο και τους σκοπούς χρήσης τους, για τα πρόσωπα προς τα οποία τις γνωστοποιούμε και για τις μεθόδους διαφύλαξης των προσωπικών στοιχείων σας.

Πληροφορίες και τρόποι με τους οποίους συλλέγονται στην Τοποθεσία.
Προσωπικά στοιχεία. Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία μόνο αν επιλέξετε να μας τα γνωστοποιήσετε. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην Τοποθεσία χωρίς να γνωστοποιήσετε προσωπικά στοιχεία. Ωστόσο, για να επωφεληθείτε από ειδικές προσφορές που παρέχονται μέσω της Τοποθεσίας (εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία ή απολαβή εκπτωτικών προσφορών) ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε προσωπικά στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), και προαιρετικά το όνομα σας ή το επίθετο σας.

Προσφορές
Ενδέχεται να οργανώσουμε προσφορές μέσω της Τοποθεσίας. Ορισμένα προσωπικά στοιχεία θα σας ζητηθούν για τυπικούς λόγους όταν εισέλθετε για να σας αποστείλουμε μια προσφορά. Οφείλετε να εξετάσετε προσεκτικά τυχόν κανόνες κάθε Προσφοράς, στην οποία συμμετέχετε μέσω της Τοποθεσίας, καθώς ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων. Στο βαθμό που οι όροι και οι προϋποθέσεις των κανόνων προσφοράς που αφορούν στη διαχείριση προσωπικών σας στοιχείων αντιβαίνουν στην παρούσα Πολιτική θα υπερισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις των κανόνων προσφοράς.

Συμμόρφωση με την Ισχύουσα Νομοθεσία.
Ενδέχεται να απαιτείται η συλλογή και διατήρηση προσωπικών στοιχείων σας, για λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των δημοσίων αρχών.

Συνδεδεμένες τοποθεσίες τρίτων
Για τη διευκόλυνσή σας, ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους τοποθεσιών τρίτων. Οφείλετε να εξετάσετε προσεκτικά τις πολιτικές ασφαλείας/απορρήτου των τρίτων, στους οποίους παρέχει πρόσβαση η Τοποθεσία. Λοιπές τοποθεσίες που είναι προσβάσιμες μέσω της Τοποθεσίας διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές και μεθόδους συλλογής, χρήσης και γνωστοποίησης δεδομένων. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές και πρακτικές των τρίτων. Οι πρακτικές περί πληροφοριών των εν λόγω τοποθεσιών web, οι οποίες συνδέονται μέσω της Τοποθεσίας, δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική.

Περιορισμός ευθύνης
Η Casa Solutions Gekas παρέχει εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της και εγγυάται ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Ο πελάτης πριν προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία οφείλει να ενημερώνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό τόσο για τα χαρακτηριστικά του εμπορευόμενου προϊόντος όσο και για τις τρέχουσες τιμές και καταστάσεις διαθεσιμότητάς τους όπου είναι αυτό προσβάσιμο. Oι παραδόσεις γίνονται πάντα κατόπιν συνεννοήσεως με το κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Casa Solutions Gekas ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον εν λόγω δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η Casa Solutions Gekas ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.CasaSolutionsGekas.com.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου/ασφαλείας
Αν προβούμε σε αλλαγές της παρούσας πολιτικής, οι αλλαγές θα δημοσιευτούν εγκαίρως στην σελίδα αυτή. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης της εν λόγω πολιτικής ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να την ελέγχετε τακτικά για τυχόν αλλαγές. Τυχόν αλλαγές στην πολιτική θα τεθούν σε ισχύ από τη στιγμή δημοσίευσης στην τοποθεσία της αναθεωρημένης πολιτικής. Η από μέρους σας χρήση της τοποθεσίας μετά τις εν λόγω αλλαγές συνιστά την από μέρους σας αποδοχή της εκάστοτε αναθεωρημένης πολιτικής, όπως θα ισχύει.

Ακύρωση Παραγγελίας
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας πατώντας στο κουμπί διαγραφή και μετά ενημέρωση. Παράλληλα, μπορείτε να μεταβάλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.
Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν στο χώρο σας μπορείτε να καλέσετε στο 210 2797645  ή στείλτε μας email στο sales@casasolutions.gr και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας.
Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο τηλ 210 2797645 ή επικοινωνήστε μέσω email στο sales@casasolutions.gr εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.
Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και επιθυμείτε την ακύρωση της τότε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ 210 2797645 ή επικοινωνήστε μέσω email στο sales@casasolutions.gr και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας και θα σας ενημερώσει για τις επιλογές σας.

Επιστροφές Προϊόντων
Έχετε την υποχρέωση να αποσυσκευάσετε και να ελέγξετε το προϊόν εντός 14 ημερών από την παραλαβή του. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν επιστραφεί εντός 14 ημερών από την παράδοση του, θεωρείται ότι παρελήφθη σε άριστη κατάσταση και η εταιρεία μας μπορεί να μην αποδεχθεί την επιστροφή και αντικατάσταση του.
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση του στις ακόλουθες περιπτώσεις εντός 14 ημέρων:
(α) σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες από λάθος μας σας έχει σταλεί άλλο προϊόν από αυτό που παραγγείλατε.
(β) σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες το προϊόν παρουσιάζει αισθητικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα το οποίο καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος.
Στις περιπτώσεις (α) και (β), αφού παραλάβουμε και επιθεωρήσουμε το επιστρεφόμενο προϊόν, σας αποστέλλουμε το συντομότερο δυνατόν το σωστό προϊόν, αναλαμβάνοντας κάθε κόστος μεταφοράς, επιστροφής του παλιού και αποστολής του νέου προϊόντος. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ζητήσετε είτε την αλλαγή του με άλλο προϊόν, είτε την πίστωση των χρημάτων που μας έχετε καταβάλει.
Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες, η συσκευασία του να είναι αυτή με την οποία αγοράστηκε και να είναι και αυτή σε άριστη κατάσταση.
Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί ελλιπές ή κατεστραμμένο, η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να δεχθεί την επιστροφή και να ζητήσει αποζημίωση το ύψος της οποίας το ποσό της οποίας καθορίζεται από την κατάσταση του προϊόντος και της συσκευασίας του.
Τέλος, το προϊόν προς αντικατάσταση πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν κατά την αγορά του (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής).
Πριν από κάθε επιστροφή πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση στο τηλ 210 2797645 ή επικοινωνήστε μέσω email στο sales@casasolutions.gr και να έχει συμπληρωθεί το έντυπο επιστροφής που θα σας προωθήσουμε.

Ταυτότητα επιχείρησης

  • Επωνυμία : Casa Solutions Gekas
  • Α.Φ.Μ. : 154469831
  • Δ.Ο.Υ. : ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
  • Έδρα : ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1, ΜΕΛΙΣΣΙΑ 15127
  • ΓΕΜΗ: 153585903000